Startled 3 ??!

Gjort dagens träningspass, och blev som så många gånger innan, ett pass på Stakmaskinen (SkiERg:en)
 
Måste säga att många kanske tycker, eller tror att det ska vara en rätt enkel maskin att träna på. De har helt fel! haha
 
Svetten dryper och man blir rejält andfådd, vilket är bra, då vet man att det gör nytta i alla fall.
 

Verkligen riktigt?

 
Enligt min app och Racefox test, så skulle jag hamna i paritet med åkare i Startled 3! Det kan ju inte stämma tänkte jag, och gjorde ett test till, men blev ungefär samma....även där Startled 3!
 
Kan som inte riktigt tro på att dets tämmer....
 
    
 
 

Racefox

 
 
När jag tränar kör jag på en app och träningssystem som heter Racefox. Det är kortfattat ett suveränt verktyg och hjälpmedel för t.ex. de som tränar för att åka Vasaloppet. Man gör tester på olika delar av stakning och skidåkning, och olika träningsprogram etc. All data kommer från sammanställningar av många många många åkare i massor av lopp, men huvuddelen just från Vasaloppet.
 
Sen med hjälp av ett Smartbelt, nästan som ett pulsband, så mäts hur tekniken i skidåkningen ser ut för dig!
 
Då tittar man på 4 nyckelvärden.
 
 

ATTACK

 
Är hur bra man är på att accelerera kroppen neråt, alltså vilken kraft du genererar på stavarna när de sätts i backen.
 

BÅLTRYCK 

 
Hur bra man är på att böja kroppen framåt i staktaget. Alltså vilken kraft du använder magen när du stakar.
 

FREKVENS 

 
Den intensitet du gör staktagen i. Hur många stakningar per minut du gör i snitt
 

STABILITET 

 
Hur pass bra man är på att repetera samma mönster i stakningen.
 
Alla dessa variabler är viktiga nyckeltal för att göra dessa sammanställningar och tester. När man som jag då kör dessa tester, och får ett resultat, så jämför Racefox dina värden med massor av andra åkare, både motionärer och elitåkare. Och sammanställer sen resultatet just för dig och just för det passet/testet du gjort. Där får du dels veta hur du presterat, vilka värden etc och jämfört med andra Vasaloppsåkare, vilket startled du tillhör. Baserat på de andra åkarna i detta startled.
 
 

Startled 3

 
Så när jag idag gjorde testet och hamnade i Startled 3 blev jag skeptisk. 
Startled 3 är väldigt långt fram i startfältet på Vasaloppet. De som aldrig åkt Vasaloppet innan, och inte heller kört andra långlopp innan Vasaloppet och på så sätt fått bättre startplacering. De startar i startled 10. Sen går det ända upp till Startled 1. Efter denna så finns ytterligare ett startled - Startled 0 som är Elitåkarna.
 
Så Ni förstår varför man blir en aning fundersam och misstroende...Startled 3 är väldigt bra!
Men, men det får visa sig framöver...
 
PePp!


Kommentera här: